เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเข้าเรียนในเว็บไซต์ www.ram.edu


1. ผู้เรียนที่สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ www.ram.edu ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2. ผู้เรียนที่ต้องการเรียนในเว็บไซต์ www.ram.edu ต้องสมัครสมาชิก

3. ผู้เรียนที่สมัครสมาชิก ควรกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ

................................................

กฎ กติกา การใช้ web board ของเว็บไซต
www.ram.edu

  1. ควรตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาในทางเดียวกับที่จะตั้งกระทู้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน
  2. ใช้ข้อความสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการตั้งคำถาม
  3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์ วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
  4. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว
  5. ห้ามนำเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความผู้อื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากผู้อื่น
  6. ห้ามนำเสนอข้อความอันเป็นการชักชวน ท้าทาย โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  7. ห้ามนำเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์ วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนาหรือคำสอนของศาสนา
  8. ห้ามนำเสนอข้อความอันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา
  9. ห้ามนำเสนอข้อความเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
ห้ามนำเสนอสินค้าหรือการค้า ที่ก่อให้เกิดการซื้อขายกันภายในเว็บไซต์ www.ram.edu