ศูนย์การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนโดยใช้ e-Learning and social net work ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557
สนใจสมัครเข้ารับการอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02310-8954
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ก่อนวันที่ 15 กค.57 หรือจนกว่าจะเต็ม)เข้าสู่หน้าหลัก
"ในกรณีที่เข้าใช้งานเวบไม่ได้!!...กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมดังนี้"
วิธีแก้ปัญหาการเข้าเรียนในระบบ e-Learning ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเข้าเรียนในเว็บไซต์ www.ram.edu

"ในกรณีที่เข้าใช้งานเวบไม่ได้!!...กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมดังนี้"
<<<Download now!!